Gitara

Osnovni akordi

vladabg | 14 Novembar, 2009 22:23

C dur

Akord: C dur čine tri tona: C, E i G. Odsviratiova tri tona na bilo koji način i u bilo kojoj kombinaciji znači odsvirati ovajakord. U, tako da kažem, dozvoljene kombinacije spada i ponavljanje nekog odova tri tona. Kada gitara već ima šest žica zašto to ne iskoristiti? Je l' da?

Pored toga što ćemo pribeći "triku" saponavljanjem tonova iskoristićemo još jedan fazon i što je više moguće tonovaodsvirati na praznim žicama. Sviranje takozvanih "praznih" akoradaima i prednost i manu ali, verujte mi na reč, u ovom trenutku to je prednost.Takvi akordi ne samo što su lakši za učenje i uvežbavanje nego lepše i zvonkijezvuče.

C dur koji ćemo ovom prilikom da probamo svira setako što se prst broj jedan (kažiprst) leve ruke stavi na prvi prag druge žice,drugi prst (srednji) se stavi na drugi prag četvrte žice a treći prst (domali)na treći prag pete. U ovom akordu učestvuju još i prazna i treća žice. Sad davidimo koja žica daje koji ton (ovo možete da pogledate i na stranici"Tabela nota na gitari"). Peta žica na trećem pragu daje ton C,četvrta na drugom ton E, treća na prazno ton G, druga žica na prvom pragu dajeton C i prva žica prazno daje E. Da vidimo kako ti izgleda predstavljenocrtežom na vratu gitare.

 

A mol

A mol čine tonovi A, C i E. A mol koji je ovdepredstavljen takođe je, takozvani, otvoreni akordjer se u njemu koriste i prazne žice. Da bi se ovaj hvat izveo potrebno je prviprst staviti na prvi prag druge žice, drugi na drugi prag četvrte žice i treći prstna drugi prag treće. Pored ovih žica sviraju se još prazna peta i prva. Davidimo sad koji ton daje koja žica. Peta žica daje ton A, četvrta daje ton E,treća ton A, druga C i prva žica daje ton E. Šesta žica se u ovom, kao i uprošlom akordu, ne koristi. 

Ovaj akord ima jednu nezgodaciju koja se javlja umnogim akordima i za koju verujem da će vam praviti izvesne probleme. Malo jefrka "zgužvati" dva prsta u želji da se na istom pragu pritisnu dvesusedne žice. S vremenom ćete se već navići da pravilno izvedete ovaj hvat kakotreba a do tada možete da se poslužite jednim trikom. Obzirom da je sve jednogde ćete u okviru polja pritisnuti žicu, srednji prst pomerite ka prvom polju(ali i dalje u okviru drugog polja) a domali prst ka trećem. Tako ima višemesta pa je prstima komotnije. 

 

G dur

 

C dur, A mol i G dur koji su ovde prikazani sustvarno osnovni akordi bilo koji instrument da je u pitanju. Svojim značajem suse toliko nametnuli da bi bilo greška ne objasniti prvo njih.

Brzina menjanja akorada u ovom trenutku nijevažna, to će i onako doći s' vremenom. Ono što je stvarno bitno,jeste da hvat držite pravilno i da vam ni jedan ton ne šušti. 

Ako neka žica ipak šušti postoje dva razloga zbogkojih se to dešava: prstom niste dovoljno jako pritisnuli žicu pa ona nevibrira kako treba ili prstom dodirujete neku od susednih žica pa jeprigušujete. Dok ovo radite trebalo bi da imate jednu pojedinost na umu, žicavibrira od praga koji je pritisnut pa do donje kobilice. Onaj deo od praga nakom je pritisnuta pa do gornje kobilice "ne svira" pa s njim možeteda radite šta vam je volja a bilo bi najbolje da ga iskoristite za pravljenjemesta prstu koji je veći od razmaka između dve žice. Konkretno: ako vam se nečuje dobro četvrta žica dok svirate G dur i to zato što je dodirujete drugimprstom, prst pomerite ka šestoj žici. Ako i dokačite šestu žicu ništa strašnojer taj deo žice ne treperi a ne treperi jer je pritisnuta trećim prstom natrećem pragu. Ovo koristite kad god imate problem. 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb