Gitara

category: Generalna

Snizilice

Snizilice mu dođu isto što i povisilice samo štoone snižavaju ton. I ovde bi se ceo pasos o povisilicama mogaoprepisati da nije jedne začkoljice koju valja objasniti. Kao što su Eis i F"isto" tako su i Cis i Des "isto". Jelte,sniženi tonovi...

Povisilice

Povisilice su znaci (tačnije predznacikako ih tretira muzička teorija) kojim se, kada se pišu note, neka notapovisuje. Pišu se neposredno ispred note i nota biva povišena za polustepen. Svaku notu je moguće povisiti. No pre negokrenemo redom sa pojedinačnim...

Stupanj i stepen

C, D, E, F, G, A i H zajedno sa prvim sledećim Cčine osnovnu lestvicu (C dur skalu). Kao osnovna često se uzima za primer ma šta trebalo da se objasni. Stupanj Osnovnu lestvicu,kao što rekosmo, čine C, D, E, F, G, A, H i C i svaki ton je jedan od...

Visina tona - II deo

Ova strana se bavi zapisivanjem nota, odnosnoprepoznavanjem njihove visine. Poznavanje imena tonova, notnog sistema iviolinskog ključa preduslov je za shvatanje onoga što ovde piše. U verbalnom sporazumevanju za određivanje visinetona bitno je njegovo ime a visina tona se kod...

Linijski sistem i ključevi

Ono što su za matiš kockice a za srpski linije toje za note linijski sistem a ključ mu dođe kao neki predpokazatelj kako čitatinapisano. Diplomatski rečeno linijski sistem i ključ tesno sarađuju. Note se "crtaju" po linijskom sistemu kojeg čini pet linija. ...

Visina tona

Visina tona je jedna odkarakteristika svakog tona koji čujemo. Ljudi svemu vole da daju imena pa su tako itonovi i (ili) note dobili svoja. Međutim nije to jedini razlog, imena datatonovima značajno olakšavaju komunikaciju među muzički pismenima. Ime tona ukazuje baš na...

Pentatonska molska skala

Pentatonska molska skala potiče i gradi se odprirodne molske skale, samo se izostave drugi i šesti ton. Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sasvim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti acrnim ostali tonovi.  

Pentatonska durska skala

Pentatonska durska skale potiče igradi se od durske skale, samo se izostave četvrti i sedmi stupanj i to je to.  Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sasvim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti acrnim ostali tonovi.  

Osnovni akordi - dim

Dimovi su akordi koji, kako sam čuo, imajurumunsko poreklo i koji sem oznakom "dim" mogu da se obeleže znakom"0".   Dimovi su jedini akordi koji nemaju dursku imolsku varijantu ali to nije jedino što ih karakteriše. Skala ovog akorda imastalan...

Osnovni akordi - maj

C maj U Cmaj akordu, nalazese I, III, V i VII ton C dur skale, a to su tonovi C, E, G i H. Ovaj hvatmislim da vam neće biti veliki problem da posle samo nekoliko pokušaja uhvatitekako treba. Teža varijanta ovog hvata je da prvim prstom pritisnete prvih petžica i u...

Osnovni akordi - 7

Sedmice su akordi koji se grade iz durskih skalai čine ih I, III, V i sniženi sedmi stupanj. Obzirom da se zovu sedmice logično bibilo za očekivati da ih čine sedmi stupnjevi ali to nije tako. Čine ih, kao štorekoh, sniženi sedmi stupnjevi. Od "čistih" sedmica grade se...

Bare hvatovi (Osnovni akordi - III)

  F dur   Akord F dur čine I, III i V ton F dur skale, ato su tonovi F, A i C.  Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veomainteresantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E durobjašnjen u času "Osnovni akordi -...

Osnovni akordi - II

D dur D dur je akord kojeg čine I, III i V ton Ddur skale, što znači D, F# i A. Ovaj akord će vam uvek zvučati visoko jer mu jeosnovni ton najdalje od najnižeg tona na gitari. Prvo D nalazi se tek na petompragu pete žice ili na praznoj četvrtoj. Hvat koji ovde...

Osnovni akordi

C dur Akord: C dur čine tri tona: C, E i G. Odsviratiova tri tona na bilo koji način i u bilo kojoj kombinaciji znači odsvirati ovajakord. U, tako da kažem, dozvoljene kombinacije spada i ponavljanje nekog odova tri tona. Kada gitara već ima šest žica zašto...

Prirodna molska skala

Za svaku dursku skalu postoji odgovarajućiparalelni mol. Razlika između osvnovnog tonaliteta dura i mola je šesttonova, dakle, ako od VI tona C durske skale nabrojimo sledećih osamnota dobijamo, a (svi durski tonaliteti pišu se velikim, a molski malim slovom)prirodnu molsku...
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb