Gitara

Bare hvatovi (Osnovni akordi - III)

vladabg | 28 Novembar, 2009 11:48

 

F dur

 

Akord F dur čine I, III i V ton F dur skale, ato su tonovi F, A i C. Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veomainteresantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E durobjašnjen u času "Osnovni akordi - II". Pogledajte taj E dur pa ovajF dur, sigurno ćete uvideti sličnost. Razlikuju se u toliko što je E duruosnovni prag 0 (tako da kažem) i ton koji daje E6 žica na prazno - ton E, a Fduru je osnovni prag I a E6 žica na prvom pragu daje ton F.Identičnost rasporeda pritisnutih žica lakšećete prepoznati ako zamislite da se vrat gitare zavrsana između drugog i prvogpraga a ne između prvog praga i glave gitare, tačnije na gornjoj kobili, iliako bi ste na prvi prag stavili kapodaster (pomagalo prisviranju koje pritiska sve žice na odabranom pragu). Zašto ovoliko insistiramna tome da se shvati sličnost? Zato što uz pomoć malo logike i poznavanjateorije sebi znatno možete olakšati pamćenje hvatova. Evo primera: ako je i zaE dur i za F dur bio bitan ton koji daje E6 žica dok se svira taj hvat onda toznači da će taj ton biti bitan i za akord koji se dobija postavljanje hvata nabilo koji prag. U slučju E dura i nultog praga taj ton je bio tonE, znači tonalitet. Za F dur i prvi prag to je ton F. Iz ovoga se veoma lakozaključuje da ako istim ovim rasporedom prstiju uhvatite hvat na petom pragudobijate dur čiji je tonalitet ton koji daje E6 žica na tom pragu. Za peti pragje to ton A što znači da je to A dur. Možda malo komplikovano za objašnjavanjeali je stvar veoma prosta.

H dur

Akord H dur čine I, III i V ton H dur skale, a to su tonovi H, F# i D#. Da vidimo kako se to hvata H dur. Nekome ko jedobro savladao F dur mogle bi pasti dve stvari na pamet. Prva je da H dur možeda se uhvati tako što će se držati hvat kao za F dur ali ne na I nego na VIIpragu, a druga je da ovaj H dur liči na A dur na isti način na koji F dur ličina E dur. Oba razmišljanja su ispravna. U ovom slučju za primer je uzet onajhvat koji ličI na A dur. Ako ponovo pogledate A dur videćete da u njemu neučestvuje šesta žica. To je zato što onaj značaj koji je za E i F dur imala E6žica preuzima A5 žica. A dur na prazno daje ton A, a H dur na drugom pragu tonH. Opet je u pitanju tonalitet.

U ovom bare-u ima jedna "zvrčka" nakoju bih vam skrenuo pažnju. H dur možete hvatati tako što ćete sve žicepritisnuti kažiprstom na drugom pragu, sa ostala tri prsta pritisnuti četvrtiprag a otrzati samo prvih pet žica. Ovaj način nije nepravilan ali ja bi vampreporučio da kažiprstom hvatate samo prvih pet žica jer tako jagodicompritiskate onaj ton koji je ustvari tonalitet tog akorda. Na ovaj način se"vidi" šta svirate. 

 

Komentari

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb