Gitara

Kako držati gitaru

vladabg | 18 Oktobar, 2009 14:49

Klasična gitara - Gitaristima koji sviraju klasičnu gitaru najvišeodgovara poza sedenja. Najkaraktističnije za nju su blago raširene noge izmeđukojih dođe telo gitare i odignuta leva noga za oslanjanje na levu butinu.Specijalan stalak, komad drveta, ili nešto priručno mogu da prođu, ali nemojteoslanjati nogu na prečagu od stolice, previsoko je. Ovde ime jedna caka, vratkod klasičnih gitara sa gornje strane nije zaobljen kao kod ostalih pa se šakamora iskriviti malo više nego inače. Zbog toga je prijatnije instrument držatimalo više da ruka ne bi bolela kad se dugo svira. Gitara se drži uz telo a vratka naviše. Ima veze i to što se ova gitara svira, ovako žice dođu lepše poddesnu ruku.

 

Akustična gitara - Kako se drži akustična gitara mislim da sviznaju, pa čak i oni koji je ne sviraju. Pošto je najsprostranjenija kod nasbezbroj puta smo videli kako je neko svira. Od žurki koje ne mogu da prođu beznje pa do javnih nastupa. Naslanja se na desnu butinu, vrat joj manje-višestoji pravo, desna ruka se ne oslanja na trup (sem možda malo podlakticom) istoji malo slobodnije za česte trzaje preko svih žica i to je to.

Električna gitara - Do sada je bilo priče samo o pozama u sedećempoložaju. Poza stajanja iako se pripisuje električnoj gitari zapravo važi za svegitare koje se sviraju stojeći okačene preko vrata na kaišu. Ovde i nema nekihposebnih pravila, uglavnom se kaišem podesi da gitara stoji onako kako bistajala i da sedimo. Desna ruka se uopšte ne naslanja na telo gitaru. Položaj ivisina gitare najbolje se odrede prema desnoj ruci. U laktu bi trebala da budesavijena toliko da pravi ugao od 90º. Retko ko svira gitarustojeći mirno pa dok se krećemo, saginjemo, okrećemo i ko zna šta još, gitarazauzima razne pozicije. Nema druge nego je telom i rukama pratiti prirodnimpokretima.

 

 

Delovi gitare

vladabg | 18 Oktobar, 2009 14:46

Čivija je mehanizam koji se montira naglavu gitare. Čivija ima isto koliko i žica i uglavnom su od metala, nekiprimerci imaju ukrasnu plastiku ili neki drugi materijal na mestu gde se hvataprstima. Prave se ili pojedinačno ili po tri na jednom postolju a u zavisnostiod modela mogu biti leve i desne. Pored svima znane namene, da preciznimštelovanjem naštimuju žicu, imaju još jednu manje poznatu ali ništa manje važnufunkciju a to je da istoj toj žici nedaju lako da se raštimuje.

Glavaje prvo deo vrata a tek posle deo gitare. Njome se vrat završava. Glavna ijedina uloga joj je da nosi čivije. E da, umalo da zaboravim, proizvođači ih neretko koriste za samoreklamiranje ispisujući po njima ime firme, modela...

Gornjakobila je jedan od najmanjih delova na gitari. Zove se gornja jer jevizuelno sa gornje strane. Gornja kobila (ili kobilica kako joj neki tepaju) jegranica između dva dela žice, onog koji netreperi i onog koji treperi dok sesvira. Uglavnom se prave od plastike iako umeju da budu i od plemenitihmaterijala, naprimer slonove kosti. Veoma je bitno kakvi su i kako supozicionirani prorezi kroz koje prolaze žice. Pored toga što žice treba da budupodjednako udaljene jedna od druge bitno je i koliko će biti visoko od vrata.Sve u svemu važan deo koji se često zanemaruje.

Vratkao jedan od važnijih i osetljivijih delova često je miljenik vlasnika gitara.Hiljadama puta sam gledao ljude kako ga paze gledajući da li se iskrivio. Jadanvrat stalno je izložen raznoraznim maltretiranjima. Kao prvo, na njegakonstantno deluje sila kojom žice teže da se vrate u nenapeto stanje a tu smo imi sa svojim "gnjavljenjem" dok nazovi sviramo. U odbrani od napastivratu pomaže čelična šipka koja prolazi kroz njegov centar. Da nije nje sumnjamda bi površina od desetak kvadratnih santimetara, koliko je drvo debelo upreseku, mogla sve da podnese. Vrat se kod akustičnih gitara skoro po pravilulepi za rezonantnu kutiju koja je ujedno i telo gitare.

Pragodnosno pragovi su specijalno profilisani metalni komadi koji se utiskuju utanke kanale na površini drveta sa gornje strane vrata. Najčešće su od čelikaili mesinga. Brzo se habaju pošto su pri sviranju izloženi velikom trenjukontaktom sa žicama koje su takođe od metala. Aktivniji gitaristi ih menjajusvakih par godina.

Otvorna rezonantnoj kutiji ima funkciju prolaza kroz koji prolaze zvuci. Rezonantnakutija sem primanja vibracija fizičkim putem, preko vrata s jedne i donjekobile s druge strane, hvata zvuke sa žica i kroz otvor. Kutija kroz isti tajotvor, svojom akustikom i sposobnošću pojačavanja, kao kroz bass reflexizbacuje tonove napolje znatno glasnije nego što bi se žica inače čula.

Žicesam pričajući o delovima gitare toliko puta spomenuo da o njima, sada kada sudošle na red, ne znam šta bih rek'o. Na gitari ih bude po šest ili dvanaest.Bude ih i sedam a bogami i pet kad neka pukne. Prave se od čelika ili plastike.Ima ih ravnih i motanih. Sve u svemu ima ih svakakvih, i teško mi je da ih ujednoj ili dve rečenice generalizujem. Možda bi za ovu priliku bilonajpametnije samo da kažem da je korisno menjati ih redovno.

Donjakobila se može opisati kao i gornja kobila s tim što ima još po neki deo,osobinu i ulogu. Pored plastičnog dela preko koga se žice prelamaju (kao nagornjoj kobili) postoji i drveni komad koji ustvari nosi taj plastični deo ipored toga služi za zakačinjanje početka žice. Lepši modeli za kačenje žicakoriste klinove. Za donju kobilu na akustičnoj gitari (gde nepostoji mogućnostnekih podešavanja) veoma je važno gde se postavi. Radi se o delovima milimetra,ako se to ne uradi kako treba naizgled sve je u redu ali gitara nikako nemožekorektno da se naštimuje. Šteta je što se ova greška često ponavlja pa su mnogegitare falične po ovom pitanju.

Rezonatnakutija na akustičnim gitarama izigrava telo gitare (i dobro joj ide) ipakzvučnost je njen glavni zadatak. Izrađuje se od drvenih ploča nalik debelomfurniru i posebno profilisanih letvica koje služe za ojačanje. Sve se to lepi.Zbog svoje konstrukcije veoma su osetljive i kao takve ih treba čuvati. Nekimodeli akustičnih gitara umesto drvenog imaju plastični donji deo rezonantnekutije. Ova karakteristika uglavnom se javlja na kvalitetnijim gitarama.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb